Waarmee kunnen wij u helpen?

De bovenwettelijke werkloosheidsregelingen verschillen per cao en sociaal plan. Voorbeelden zijn de aansluitende uitkering, aanvullende uitkering, loonsuppletie, garantie-uitkering. Soms is er een individuele regeling: de werkgever maakt specifieke afspraken met een werknemer.

Wij adviseren u graag over de inrichting van uw werkloosheidsregeling.  Waar mogelijk leveren wij maatwerk bij de uitvoering. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Wat doet WWplus

WWplus voert vanaf 2005 bovenwettelijke werkloosheidsregelingen uit voor toonaangevende opdrachtgevers in de publieke en private sector. WWplus is marktleider in deze dienstverlening en levert maatwerk dat afgestemd is op de specifieke wensen van de werkgever. “De werkgever aan het stuur” is hierbij ons uitgangspunt. Heeft u te maken met ontslag en wilt u het ook goed regelen voor uw werknemer? Dan zijn wij de partij waar u zaken mee doet. WWplus: Sterk in sociale zekerheid.

Lees meer over onze diensten in de WWplus werkgeversbrochure.

  • De werknemer doet een aanvraag via e-mail, brief of digitaal
  • WWplus beoordeelt of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering
  • Recht op een uitkering? Dan regelt WWplus de afdrachten en de uitbetaling
  • WWplus onderhoudt het contact met uw werknemer en controleert

Onze klanten

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, instellingen, overheden en werkgeversorganisaties. De regelingen die wij voor deze opdrachtgevers uitvoeren zijn zeer divers en liggen vast in een cao, besluit, sociaal plan of een vaststellingsovereenkomst.
Een groot deel van onze klanten is actief in overheid en onderwijs. In andere sectoren worden steeds vaker bovenwettelijke WW-afspraken gemaakt, het aantal klanten uit de commerciële sector groeit. Wij voeren voor circa 1.700 werkgevers regelingen uit.

Over ons

Deskundige uitvoering

De bovenwettelijke WW-regelingen vragen om deskundige, betrouwbare en efficiënte uitvoering. WWplus:

  • handelt aanvragen af
  • verwerkt mutaties
  • regelt betaling van uitkeringen en afdrachten
  • controleert neveninkomsten en sollicitatieplicht
  • handelt bezwaar- en beroepszaken af
  • informeert werknemers over rechten en plichten. 

Kortom: WWplus neemt de volledige uitvoering van de regeling van u over.

Advies aan eigenrisicodragers WW

Een groot deel van onze opdrachtgevers is eigenrisicodrager voor de WW. Als eigenrisicodrager bent u wettelijk verplicht om zelf de re-integratie (van uitkering naar werk) van uw werknemers te organiseren en te financieren. 

WWplus werkt voor re-integratie samen met gespecialiseerde bedrijven. Onder het motto 'stap voor stap naar een passende baan' ondersteunen we re-integratietrajecten. Deskundig en zorgvuldig.

Meer weten over re-integratie? Onze accountmanagers informeren u graag!

WWplus: het bedrijf

WWplus is een private uitvoerder in de sociale zekerheid. Het bedrijf is gespecialiseerd in de uitvoering van uitkeringsregelingen. Sinds UWV geen bovenwettelijke WW-regelingen meer uitvoert, besteden de meeste werkgevers de werkzaamheden uit. WWplus is marktleider als uitvoerder van deze regelingen. De regelingen vloeien voort uit een CAO of een sociaal plan. Onze klanten zijn opdrachtgevers uit zeer verschillende sectoren. 

Meer weten over WWplus? Kijk op Wikipedia voor onze bedrijfsgegevens. 

  Mijn ervaring met WWplus is bijzonder positief. Met name de manier waarop zij samen met de leden van de mbo-sector vorm hebben weten te geven aan hun wensen verdient complimenten. WWplus toont zich een betrokken en proactieve partner en ten alle tijden bereid samen te werken aan de beste oplossing voor eventueel gerezen problemen.  
Willem van DalenMBO Raad
  OCW heeft goede ervaringen met het team van WWplus sinds 2005. Goed en breed dienstverleningspakket met modulaire aanpak, klantgericht en snelle en adequate communicatie met opdrachtgever en stakeholders.  
Toon FrerichsMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

ISO 27001 certificaat

De beveiliging van de persoonsgegevens van uw voormalig werknemers heeft onze hoogste prioriteit. Om dit aan te tonen is WWplus ISO/IEC 27001 : 2013 gecertificeerd. Dit certificaat bevestigt dat onze informatiebeveiliging voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.


Al onze medewerkers zijn gescreend en wij hebben strenge organisatorische maatregelen getroffen. De beveiligingsmaatregelen worden continu gemonitord en waar mogelijk verbeterd. Periodiek controleert onze externe auditor Lloyd’s Register LRQA of wij nog steeds aan de certificeringseisen voldoen.

Waarborgen privacy

Stichting Derdengelden WWplus

Veiligheid en vertrouwen staan centraal bij de uitvoering van de bovenwettelijke WW-regelingen. Om dit te waarborgen maken wij gebruik van een onafhankelijke Stichting Derdengelden. Deze stichting zorgt ervoor dat uw geld alleen wordt gebruikt voor uitbetalingen aan uw uitkeringsgerechtigden en voor het doen van de bijbehorende afdrachten. 

De Stichting Derdengelden WWplus heeft een onafhankelijk bestuur ten opzichte van WWplus B.V. De administratie van de stichting wordt door een externe accountant gecontroleerd.