informatie voor werkgevers
"Bij WWplus is mijn uitkering in goede handen. Ik krijg altijd een deskundig antwoord op mijn vragen"
Wilt u het ook goed regelen voor uw werknemer?
Neem dan contact met ons op.
“Ik heb recht op een uitkering. Door WWplus weet ik nu aan welke eisen ik moet voldoen. Ik ga er mee aan de slag”
Wilt u het ook goed regelen voor uw werknemer?
Neem dan contact met ons op.
“Ik krijg mijn uitkering op een vast moment. De betaaldata worden ruim van tevoren bekendgemaakt, prettig!”
Wilt u het ook goed regelen voor uw werknemer?
Neem dan contact met ons op.
Previous slide
Next slide

Waarmee kunnen wij u helpen?

De bovenwettelijke werkloosheidsregelingen verschillen per cao en sociaal plan. Voorbeelden zijn de aansluitende uitkering, aanvullende uitkering, loonsuppletie, garantie-uitkering. Soms is er een individuele regeling: de werkgever maakt specifieke afspraken met een werknemer.

Wij adviseren u graag over de inrichting van uw werkloosheidsregeling.  Waar mogelijk leveren wij maatwerk bij de uitvoering. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Bent u eigenrisicodrager voor de WW? Dan bent u wettelijk verplicht om zelf de re-integratie (van uitkering naar werk) van uw werknemers te organiseren en te financieren. Wij bieden zelf geen re-integratie aan. Wij hebben een uitgebreid netwerk en contacten met andere eigenrisicodragers en UWV. Wij kunnen daardoor goed adviseren over de inrichting van uw re-integratietaak.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

De bovenwettelijke regelingen zijn gerelateerd aan de werkloosheidswet. Tijdens de WW-fase hebben wij voor eigenrisicodragers WW, gegevensuitwisseling met het UWV. Bij wijzigingen in de wetgeving beoordelen wij de gevolgen voor u en adviseren u over aanpassingen. Zo waarborgen we een correcte uitvoering van uw regeling.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Bij ons heeft de werkgever, indien gewenst, altijd online inzicht in de financiën en de re-integratie van de werknemers. Zaken als de hoogte van de uitkering, neveninkomsten, opgelegde maatregelen zijn altijd beschikbaar.

U krijgt bij ons een vaste accountmanager en onze werkgeversdesk is elke werkdag bereikbaar voor vragen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Voor re-integratie van uw werknemers doet WWplus zaken met gespecialiseerde bedrijven. Bent u op zoek naar een partner die u ondersteunt bij re-integratie van werknemers? Neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u deskundig en zorgvuldig advies geven. 

Wij werken zowel voor werkgevers in de publieke als in de private sector. De meeste van onze werkgevers zijn overheidswerkgevers met afspraken over uitkeringen in hun CAO. Onze opdrachtgevers in de commerciële sector hebben doorgaans aanvullende afspraken die vastliggen in een sociaal plan.  

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Wat doet WWplus

WWplus voert vanaf 2005 bovenwettelijke werkloosheidsregelingen uit voor toonaangevende opdrachtgevers in de publieke en private sector. WWplus is marktleider in deze dienstverlening en levert maatwerk dat afgestemd is op de specifieke wensen van de werkgever. “De werkgever aan het stuur” is hierbij ons uitgangspunt. Heeft u te maken met ontslag en wilt u het ook goed regelen voor uw werknemer? Dan zijn wij de partij waar u zaken mee doet. WWplus: Sterk in sociale zekerheid.

Lees meer over onze diensten in de WWplus werkgeversbrochure.

De werknemer doet een digitale aanvraag.

WWplus beoordeelt of de werknemer in aanmerking komt voor een uitkering

Recht op een uitkering? Dan regelt WWplus de afdrachten en de uitbetaling

WWplus onderhoudt het contact met uw werknemer en controleert

Onze klanten

Onze opdrachtgevers zijn bedrijven, instellingen, overheden en werkgeversorganisaties. De regelingen die wij voor deze opdrachtgevers uitvoeren zijn zeer divers en liggen vast in een cao, besluit, sociaal plan of een vaststellingsovereenkomst.
Een groot deel van onze klanten is actief in overheid en onderwijs. In andere sectoren worden steeds vaker bovenwettelijke WW-afspraken gemaakt, het aantal klanten uit de commerciële sector groeit. Wij voeren voor circa 1.700 werkgevers regelingen uit.

Over ons

Deskundige uitvoering

De bovenwettelijke WW-regelingen vragen om deskundige, betrouwbare en efficiënte uitvoering. WWplus:

Kortom: WWplus neemt de volledige uitvoering van de regeling van u over.

Advies aan eigenrisicodragers WW

Een groot deel van onze opdrachtgevers is eigenrisicodrager voor de WW. Als eigenrisicodrager bent u wettelijk verplicht om zelf de re-integratie (van uitkering naar werk) van uw werknemers te organiseren en te financieren. 

WWplus werkt voor re-integratie samen met gespecialiseerde bedrijven. Onder het motto ‘stap voor stap naar een passende baan’ ondersteunen we re-integratietrajecten. Deskundig en zorgvuldig.

Meer weten over re-integratie? Onze accountmanagers informeren u graag!

WWplus: het bedrijf

WWplus is een private uitvoerder in de sociale zekerheid. Het bedrijf is gespecialiseerd in de uitvoering van uitkeringsregelingen. Sinds UWV geen bovenwettelijke WW-regelingen meer uitvoert, besteden de meeste werkgevers de werkzaamheden uit. WWplus is marktleider als uitvoerder van deze regelingen. De regelingen vloeien voort uit een CAO of een sociaal plan. Onze klanten zijn opdrachtgevers uit zeer verschillende sectoren. 

Meer weten over WWplus? Kijk op Wikipedia voor onze bedrijfsgegevens. 

ISO 27001 certificaat

De beveiliging van de persoonsgegevens van uw voormalig werknemers heeft onze hoogste prioriteit. Om dit aan te tonen is WWplus ISO/IEC 27001 : 2013 gecertificeerd. Dit certificaat bevestigt dat onze informatiebeveiliging voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.

Al onze medewerkers zijn gescreend en wij hebben strenge organisatorische maatregelen getroffen. De beveiligingsmaatregelen worden continu gemonitord en waar mogelijk verbeterd. Periodiek controleert onze externe auditor LRQA of wij nog steeds aan de certificeringseisen voldoen.

Waarborgen privacy

Stichting Derdengelden WWplus

Veiligheid en vertrouwen staan centraal bij de uitvoering van de bovenwettelijke WW-regelingen. Om dit te waarborgen maken wij gebruik van een onafhankelijke Stichting Derdengelden. Deze stichting zorgt ervoor dat uw geld alleen wordt gebruikt voor uitbetalingen aan uw uitkeringsgerechtigden en voor het doen van de bijbehorende afdrachten. 

De Stichting Derdengelden WWplus heeft een onafhankelijk bestuur ten opzichte van WWplus B.V. De administratie van de stichting wordt door een externe accountant gecontroleerd.